Årsmøde i Dansk Fødevare Forum

 

Den 2. maj 2019 inviterer Dansk Fødevare Forum til årsmøde med spændende og topaktuelle indlæg om innovative forretningstiltag.

 

Grilleriet i København lægger faciliteter til Årsmødet og på oplægssiden kan deltagerne se frem til et spændende oplæg fra bl.a. Claus Meyer.

 

 

Find invitation og programmet her.

 

 

På mødet bliver kvalitets-og innovationsprisen Den Dybe Tallerken også uddelt. Den uddeles hvert år til en fødevarevirksomhed, organisation eller person, som helhjertet og på exceptionel vis skaber innovation og kvalitet i harmoni med omverdenen.

 

 

Se mere her 

 

Kontakt

Dansk Fødevare Forum

c/o Landbrug & Fødevarer

Axeltorv 3

1603 København V

Tlf. 3339 4000

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information om Dansk Fødevare Forum og foreningens aktiviteter, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Mette Jasper Gammicchia.

Formand: 
Mette Jasper Gammicchia 
Tlf: 3339 4268 
e-mail: mjg@lf.dk

Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen
Tlf: 3339 4021
e-mail: juj@lf.dk

Læs mere

"Mine forventninger til netværket er blevet indfriet 100%. Jeg har fået de inputs, jeg gerne vil have ud af det, på forskellige niveauer."

Leif Østergaard, salgsdirektør, Flensted

OM DANSK FØDEVARE FORUM

3 punkter der gør Dansk Fødevare Forum til det foretrukne fødevarenetværk i Danmark:
 
Kvalitet
I netværket giver vi hinanden indsigt i branchen fordi netværket samler passionerede virksomheder og personer. Vi sikrer gennem anbefaling af nye medlemmer, at det fortrolige netværk forbliver på et højt niveau både ledelsesmæssigt og personligt, og at netværket derved bevarer sin integritet. Medlemmernes aktive deltagelse i udformningen af netværket sikrer at netværket altid er tilpasset medlemmernes behov.


Læs mere

Forskellighed 
Vi er i forskellige virksomheder med forskelige tilgange til erhvervet. Forskelligheden gør vores netværk stærkt og giver os for alvor noget viden at dele, nogle oplevelser at dele, noget inspiration at dele. Forskelligheden giver nye perspektiver og styrker os i vores arbejde med vores fælles passion: At udvikle fødevarebranchen i Danmark, vores virksomheder og os selv.

Udbytte
Hovedudbyttet som medlem af Dansk Fødevare Forum er den faglige og personlige sparring. Derudover tilbyder Dansk Fødevare Forum unikke aktiviteter og ekskursioner til vores medlemmer. Det er vigtigt for os at netværket kontinuert giver værdi til både dig som medlem og din virksomhed. Dansk Fødevare Forums medlemmer arbejder hele tiden på at udvikle netværket så udbyttet kan mærkes.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk Fødevare Forum består af 8 repræsentanter fra branchens forskellige sektorer. Bestyrelsen vælges ved den årlige generalforsamling og er selvsupplerende.

Forummets bestyrelse arbejder primært med at undersøge og afgøre hvilke aktiviteter netværket skal i gangsætte og bruge kræfter på. De enkelte bestyrelsesmedlemmer svarer gerne på spørgsmål og kommentarer angående bestyrelsens arbejde og Dansk Fødevare Forum i øvrigt. 

Bestyrelsen består af:
Mette Gammicchia (formand)
Anders Jensen
Claus Ravnsbo
Hanne Harbo
Michael Bak-Pedersen
Per Mandrup
Stephan Pors Knudsen

Vedtægterne for Dansk Fødevare Forum kan læses herLæs mindre
Kalender

 

Se liste over

kommende arrangementer

Netværksmøder

Der afholdes møder i netværksgrupperne tre-fire gange årligt. Møderne afholdes oftest som døgn- møder

Indholdet på netværksmøderne differentierer alt efter medlemmernes ønsker. Normalt vil hvert møde indeholde et fagligt indlæg, et netværkselement samt en oplevelse.

Der vil på hvert møde altid være plads til privat og professionel sparring. Ofte opnås erfaringsudveksling og sparring ved brug af cases fra medlemmernes dagligdag. 

 

DANSK FØDEVARE FORUM INVITERER TIL BOCUSE D'OR I LYON

Dansk Fødevare Forum inviterer til Bocuse d'Or i Lyon i slutningen af januar 2019.

For yderligere info kontakt Dansk Fødevare Forums formand, Mette Gammicchia.

Læs mere

"Gennem mit netværk i Dansk Fødevare Forum møder jeg en masse passionerede fødevarefolk, der gennem deres mod og åbenhed, i høj grad er med til at gøre netværksmøderne nærværende og relevante. Det giver mig stor inspiration og en mulighed for at få skabt et brancherelevant frirum fra en travl dagligdag.”

Claus Ravnsbo, ceo Geia FoodNETVÆRKSGRUPPER

Dansk Fødevare Forum består i dag af fem netværksgrupper for ledere og innovationsfagfolk i fødevarebranchen. Forummets cirka 80 medlemmer fordeler sig på fire ledelsesnetværksgrupper samt et netværk med fokus på innovation. Hver netværksgruppe består af 12-20 personer. 


Læs mere

Fordi medlemmerne kommer fra hele fødevarebranchen sammensættes netværksgrupperne med stor opmærksomhed på at undgå konkurrencemæssigt uheldige situationer. Det er for os vigtigt, at netværksgrupperne udgør et fortroligt miljø, hvor medlemmerne frit kan drøfte både personlige og professionelle problemstillinger.


Sådan fungerer netværkene
 

Møder
Netværksgrupperne mødes tre-fire gange årligt og møderne er som oftest døgnmøder.  Indholdet af netværksmøderne differentierer alt efter medlemmers ønske. Normalt vil et møde dog indeholde et fagligt indlæg, netværkssessioner samt en fælles oplevelse.

Cases fra medlemmernes dagligdag indgår ofte på møderne med det formål at opnå relevant erfaringsudveksling og konkret sparring. 

Regler
Netværksgrupperne skal godkende alle der ønsker at tilslutte sig de specifikke netværk, og ved stillingsskifte kan et medlem blive nødsaget til at forlade netværksgruppen. Dette er dog kun nødvendigt, hvis stillingsskiftet betyder, at du kommer i uhensigtsmæssig konkurrence med et andet medlem i gruppen.

Eksterne koordinatorer
De eksterne netværkskoordinatorer Lone Kalstrup, Birthe Linddal og Emil Blauert faciliterer netværkene ved at koordinere og opbygge forløb for grupperne. Grupperes forløb og aktiviteter afstemmes hele tiden med gruppernes behov samtidig med, at gruppens potentiale udfordres. 

Lone Kalstrup er cand. oecon. og har selv ledelseserfaring fra højeste niveau. Hun har i en årrække været partner i et konsulentfirma, hvor en af kerneydelserne er at understøtte direktioner og ledelser i at udarbejde analyser, forretningsplaner, strategier og beslutningsoplæg. Læs mere om Lone Kalstrup.

Birthe Linddal er sociolog og fremtidsforsker og har gennem en årrække arbejdet specifikt med fødevare(om)rådet, dels for Institut for Fremtidsforskning og nu gennem sin egen virksomhed - fremtidsforskeren. Læs mere om Birthe Linddal.


Sådan bliver du medlem af en af Dansk Fødevare Forums netværksgrupper

Er du tilknyttet fødevarebranchen, og ønsker du at blive medlem er du velkommen til at kontakte sekretariatet eller en af Dansk Fødevare Forums eksterne koordinatorer Lone Kalstrup (mail), Birthe Linddal (mail) eller Emil Blauert (mail). Lone står for sammensætningen af vores ledelsesnetværk og Birthe er ansvarlig for vores Innovationsnetværk. 

Baseret på henvendelsen vil hhv. Lone, Birthe eller Emil tage en snak med dig for at afdække din tilknytning til fødevarebranchen, dine udfordringer og dine ønsker til et netværk. Dette gøres for at kunne identificere, hvilken netværksgruppe du passer bedst ind i. 

Godkendelsesforløbet
Når et nyt medlem skal optages i en eksisterende netværksgruppe, skal medlemmet godkendes af de nuværende medlemmer. Dette gøres for at sikre, at der ikke opstår ufordelagtige relationer, som f.eks. familieforhold, sammenfald i bestyrelsesarbejde og konkurrencesituationer.

Hvis det ikke er muligt at optage et nyt medlem i en eksisterende gruppe sammensættes en ny gruppe, når der er medlemmer nok.Læs mindre
Medlemmer

 

Dansk Fødevare Forum

har ca. 80 medlemmer

som netværksorganisation.

Dansk Fødevare Forum blev stiftet i oktober 1994. På initiativ af en række virksomheder og organisationer i fødevareindustrien blev foreningen grundlagt med det formål at skabe en organisation, som repræsenterer alle interessenter i den danske fødevareindustri.

Foreningen, som i dag omfatter ca. 70 personlige medlemmer af vores netværksgrupper, sigter mod personer fra virksomheder i den danske fødevaresektor, herunder primærproduktion, fødevareproduktion, leverandører af ingredienser, maskiner og emballage, detailhandelen, brancheorganisationer, rådgivende virksomheder, forsknings- og udviklingsinstitutioner samt offentlige myndigheder.

Dansk Fødevare Forum har førhen stået bag både Food Travels, konferencer og virksomhedsbesøg. Alle organisationens aktiviteter har været målrettet ledelsen i fødevarebranchen. Det seneste år har organisationen fokuseret på netværksarbejde, hvilket også vil være det primære fokusområde i fremtiden.

Medlemsfordele
Som medlem af et netværk i Dansk Fødevare Forum vil du:

- Få sparring på personlige og professionelle problemstillinger fra topledelsen i den danske fødevarebranche.
- Være medlem af en upartisk organisation, hvis fokus er de enkelte medlemmers behov.
- Blive del af et netværk, som bygger på ægte relationer og fortrolighed.

Læs mere

"De mange gode vinkler og åbne drøftelser om fødevaretrends, smag og oplevelser i ind-og udland, gør mit netværk levende, og jeg får altid nye tanker med hjem."

Leif Østergaard, salgsdirektør i Flensted Food Group A/S.

DEN DYBE TALLERKEN

Den Dybe Tallerken er Dansk Fødevare Forums kvalitets- og innovationspris. Prisen uddeles årligt til en fødevarevirksomhed, organisation eller person, som helhjertet og på exceptionel vis skaber innovation og kvalitet i harmoni med omverdenen. Det er branchens egen pris, hvor alle med tilknytning til den danske fødevareindustri kan indstille en prismodtager.  

Formålet med prisen er at:

- Skabe opmærksomhed omkring innovation og kvalitet i den danske fødevaresektor.

- Påskønne virksomheder, organisationer eller personer, der gør en langsigtet forskel inden for fødevareinnovation og kvalitet

- Inspirere til kvalitet, innovation og bæredygtighed i den danske fødevaresektor.

Se her Vinderen af prisen 2019 - Rokkedahl


Læs mere

Hvordan bliver man indstillet? 

Den Dybe Tallerken er branchens egen pris og alle med tilknytning til den danske fødevareindustri kan indstille en prismodtager ved brug af nedenstående skabelon. Der kan ikke ansøges om prisen.

Prismodtageren udpeges af en dommerkomite, som svarer til Dansk Fødevare Forums bestyrelse, der bredt repræsenterer kompetencer indenfor:

Udvikling & innovation - Trends, Global market & future - Afsætning & fremstød samt Detail & Fødevarehandel.

 

Bestyrelsen består af:

 

- Mette Jasper Cammicchia

 

- Michael Bak-Pedersen

 

- Hanne Harbo

 

- Per Mandrup

 

- Claus Ravnsbo

 

- Anders Jensen

 

- Stephan Pors Knudsen

 

Hent skabelonen her.

 

 


 

 

Tidligere prismodtagere 
Dansk Fødevare Forums Kvalitets- og Innovationspris er blevet uddelt årligt siden 1999. Se alle prismodtagerne nedenfor.

 

2018: Jens Skovgaard, Cold Hand Winery
2017: Francis Cardenau 
2016: Rema 1000
2015: Arla Foods 
2013: Gram Slot 
2011: Vestas' Kantine 
2010: SKARE 
2009: Aalbæk Specialiteter 
2008: FOSS A/S 
2007: Easy Food 
2006: Arla Food amba 
2005: Danish Crown 
2004: Thorfisk A/S
2003: Ole Flensted 
2002: Slagteriernes Forskningsinstitut
2001: Agrova Food 
2000: Thise Mejeri 
1999: Danish PrimeLæs mindre